Salt 1 kg

Smaken salt är en av grundsmakerna, vilket gör salt till en av de äldsta och mest allmänt förekommande kryddorna. Konsumtionssalt fås från havsvatten eller stenavlagringar. Här nedan finner du några!
 • Hushållssalt | 1000g

  Artikelnummer: 5569

  Ett finkornigt hushållssalt av premiumkvalitet. Det här saltet kommer från Volterra i Toscana och är ett omkristalliserat salt. De underjordiska avlagringarna översköljs med vatten som löser upp saltet som sedan renas för att eliminera alla föroreningar. Den renade lösningen skickas till kristallisatorerna, där förångningen skapar en lösning på 130°C, varigenom vattnet avdunstar. Processen skapar ett mycket rent salt.

  Ingredienser:Salt (NaCl) 99,8%, klumpförebyggande medel (E536).

  Mineralämnen per 100g: Kalcium 0,16g. Kalium 0,1g. Sulfat 0,7g. Magnesium 0,1g. Natrium 39,9g.

 • Hushållssalt med jod | 1000g

  Artikelnummer: 5570

  Ett finkornigt jodberikat salt. Det här saltet kommer från Volterra i Toscana och är ett omkristalliserat salt. De underjordiska avlagringarna översköljs med vatten som löser upp saltet som sedan renas för att eliminera alla föroreningar. Den renade lösningen skickas till kristallisatorerna, där förångningen skapar en lösning på 130°C, varigenom vattnet avdunstar. Processen skapar ett mycket rent salt. Intag av 5g salt med jod ger det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av jod (för vuxen).

  Ingredienser: Salt (NaCl) 99,8%, kaliumjodat (KIO3) 5mg/100g (motsvarar 3mg/100g jod), klumpförebyggande medel (E536).

  Mineralämnen per 100g: Kalcium 0,3g. Kalium 0,3g. Sulfat 2g. Magnesium 1g. Natrium 39,4g.

 • Havssalt | 1000g

  Artikelnummer: 5568

  Ett grovkornigt havssalt av bästa premiumkvalitet från Sicilien. Det här saltet kommer från saltbassängerna Trapani och Marsala på Sicilien. Saltet framställs traditionellt och produceras enligt feniciernas urgamla metoder för att bibehålla alla sina egenskaper. Energin som används för att producera saltet är en kombination av sol och vind som torkar ut havssaltvattnet. Detta gör att det orörda saltet behåller sina spårelement såsom magnesium och kalium som finns i havsvattnet.

  Ingredienser: Salt (NaCl 98,5%).

  Mineralämnen per 100g: Kalcium 0,3g. Kalium 0,3g. Sulfat 0,2g. Magnesium 1g. Natrium 39,4g.

 •